Een oud-minister van Defensie als reservist zonder vooruitzichten

Julianadorp 4 februari 2018

Was ik net als gastschrijver bekomen van mijn proza over “Hennis gaat bij de marine”, las ik in de Helderse Courant van donderdag 1 februari 2018 als mosterd na de maaltijd de krampachtige mededeling van de woordvoerder Karen Loos van het commando zeestrijdkrachten dat Hennis pas na het verlaten van de Kamer militair reservist kan worden. Aanstellen kan wel, maar gedurende haar Kamerlidmaatschap geen trainingen, oefenen e.d. Ik werd er helemaal beduusd van. Want zoals ik eerder als gastschrijver schreef denk ik nog altijd dat Hennis niet voor haar kennis, maar door haar kennissen bij de marine is binnen gehaald met het argument dat zij met haar “specifieke/specialistische” kennis een belangrijke bijdrage kan leveren aan de toekomstige adaptieve krijgsmacht. Alleen wordt er nog altijd niet door degenen die haar voordroegen expliciet uiteengezet wat er nu wordt bedoeld met haar specifieke/specialistische kennis. Wanneer je Hennis haar curriculum vitae raadpleegt vindt je niets over die specifieke/specialistische kennis. Of heeft zij met haar vierjarig beleid een belangrijke bijdrage geleverd aan de krijgsmacht? U zult het mij niet horen zeggen, maar ik denk dat er velen zijn die ook toch even de wenkbrauwen optrokken toen het reservist zijn bekend werd. En of zij ooit als reservist in de toekomst zal acteren is ook een beetje koffiedik kijken. Hennis vervult als woordvoerder van de VVD in de Kamer financiën rijksbegroting, Europees en internationaal monetair beleid. Zij moet zich in het bijzonder over de rijksbegroting nog wel bewijzen en zal zeker de interruptiemicrofoon vinden. Zij zal geen backbencher worden. Ik kan mij nauwelijks voorstellen dat zij haar mond houdt bij een debat over de rijksbegroting, want daar is ze veel te bespraakt voor. En voor de toekomst zal zij zelf nog altijd de ambitie hebben om de eerste vrouwelijke minister-president te worden. Want ambities heeft zij genoeg. Of is de politica met haar woordvoerderschap financiën rijksbegroting een mogelijke lobbyist geworden in de toekomstige aankopen van materiaal voor de krijgsmacht en in het bijzonder voor de Koninklijke Marine? Wie zal het zeggen. Maar met de aanstelling nu als reservist zonder enige vooruitzichten en mogelijk pas vele jaren later een militaire opleiding volgen in de Loonse en Drunense duinen, zal haar zeker fysiek niet meer meevallen, indien zij toch onverhoopt buiten de boot valt.

Hennis is op 7 april 1973 geboren en wordt dit jaar 45. Als we vijf jaar verder zijn dan zal zij zeker nog in de Tweede Kamer actief zijn, tenzij er onverhoopt voor haar een uitdagende baan buiten de Kamer zich aandient. En dan zal die zogenaamde specifieke/specialistische kennis snel vervagen, want dan ben je ook snel uit beeld. En wat is nu haar voordeel als politica met het aan haar naam toe te schrijven zogenaamde specialisme? Immers iedereen kan toch zonder een hoog opgeleide studie politicus worden? De voorbeelden zijn er in de Tweede Kamer in overvloed. En als men het bij de Koninklijke Marine over specialisme heeft, dan wordt er toch bedoeld de medici, de technici, ict etc. die schaars zijn en waar regelmatig een beroep buiten de krijgsmacht op moet worden gedaan? Maar toch geen politica die een ministerie heeft geleid waar alleen maar de afgelopen jaren op is bezuinigd en nu pas de komende jaren mondjesmaat geld naar toe gaat?

En dan is er plompverloren ook nog in de Helderse Courant van zaterdag 3 februari 2018 de 60 seconden over Hennis als reserveofficier. Admiraal Kramer werd er nogmaals in betrokken. En net zoals vele anderen die de hype omtrent Hennis de afgelopen weken in de media hebben gevolgd, bekruipt mij het gevoel dat het aanstellen van haar bij de Koninklijke Marine als reservist wellicht toch een verkeerde inschatting is geweest. Het komt bij mij over als een soort miskoop van de maand. Je ontvangt zoiets als een beloning voor je werk wat bij nader inzien nooit meer kan worden verzilverd, maar ook op het latere tijdstip nooit zal worden vervuld. En belonen voor je inzet is iets anders dan een foto in gevechtspak inruilen voor een marine-uniform. Helaas is het voor Hennis ook nog eens gênant of zelfs triest hoe een organisatie met haar omgaat. In deze huidige samenleving die alleen uit een generatie bestaat die dag en nacht met hun smartphone de sociale media bestiert en op allerlei aangelegenheden hun beschimpingen doen en waar het nepnieuws in volle omgang wordt bedreven, hoop ik niet dat Hennis ooit wordt gezien als een nepreservist. Dat verdient zij zeker niet, want ik weet ook wat voor een vlijtig Liesje zij is. Echter de organisatie had ook beter moeten nadenken of het wel zinnig was om haar nu al als reservist aan te stellen.

Hennie van Wilgenburg

IMG_0257.jpg

Bron: Prodef bulletin GOV|MHB

IMG_0256.jpg

 

 

 

 

 

 

Advertenties

Carrièreplanning oud-minister van Defensie Hennis

IMG_0839.jpg
Een bijschrift invoeren

 

Hennis gaat bij de marine

Zaterdag 20 januari 2018 las ik plompverloren dat oud-minister van Defensie Hennis wordt aangesteld als reservist. Het Noord-Hollands Dagblad had als eerste de primeur. Daarna ging het los op Twitter en Facebook.

Het is niet aan mij te oordelen of dit nu het juiste moment is, maar ik denk dat Hennis niet voor haar kennis, maar door haar kennissen bij de marine is binnen gehaald. Want ons kent ons. Zij was echter ook de bewindspersoon die in het vorige kabinet het reservistenbeleid bijna ten gronde richtte, maar ook tot de ontdekking kwam dat dit niet het juiste beleid was. En nu heeft het alles te maken met de inzet van een adaptieve krijgsmacht. Volgens admiraal Kramer zal zij nooit worden ingezet bij missies of operationele eenheden, laat staan dat zij ooit in de Koninklijke Marine aan het werk zal gaan. Theoretisch zou zij als kapitein-luitenant ter zee een kantoorbaan kunnen vervullen. Maar daar hebben we toch genoeg oversten van in de Koninklijke Marine met echte kennis en militaire ervaring? Het is ook nog de bedoeling dat zij naast haar Kamerlidmaatschap een initiële opleiding gaat volgen in Breda. Dit is nu typisch het geld en het kind met het badwater weggooien voor een persoon waar nooit gebruik van zal worden gemaakt. Als dit het uitvloeisel is van een adaptieve krijgsmacht om zo met reservisten in de organisatie om te gaan, dan ziet het er somber uit voor de krijgsmacht. Maar een ding is duidelijk, Hennis heeft haar gevechtspak nu ingeruild voor een keurig marine-uniform.

Hennie van Wilgenburg

Julianadorp

 

Debat of een voorlichtingsbijeenkomst

Julianadorp, 20 januari 2018

Debat of een voorlichtingsbijeenkomst

Vrijdag 1 december 2017 vond in de Kromhoutkazerne in Utrecht het debat met de CDS plaats over zaken als personeels- en materieelbeleid, vertrouwen en het arbeidsvoorwaardenakkoord.

De bijeenkomst was georganiseerd door de KVMO en de NOV, beide aangesloten bij de GOV|MHB.

Van het debat is een film gemaakt die hieronder kan worden bekeken.

Van dit debat kun je ook een analyse maken. Immers het doel was om echt in debat te gaan zoals dat geschiedt in de Tweede Kamer met een interruptiemicrofoon om diverse schoten voor de boeg te lossen, of gewoon naar de vragen te luisteren die door de CDS of de beide panelleden werden beantwoord.

Laat ik eerst vertellen dat ik niet bij het debat aanwezig ben geweest, maar om een goede analyse te maken wel twee keer de film heb aanschouwd. Onder leiding van de moderator, kapitein-luitenant ter zee bd Jeroen de Jonge zou je kunnen verwachten dat het een mooi spektakel zou worden om het de CDS het vuur aan de schenen te leggen. Maar vlammen deed dit debat geenszins. Ik weet ook niet of de film is ingekort en kan dus niet oordelen hoeveel personen door de moderator in de gelegenheid zijn gesteld echt prangende vragen te stellen. Wel zag ik op het scherm dat buitenstaanders ook naar een 06 nummer konden bellen. Ikzelf had een paar dagen vooraf ook drie vragen aan de voorzitter van de KVMO gestuurd, maar waren wellicht niet belangrijk genoeg voor het debat. En degenen die aan het woord kwamen stelden slechts informatieve vragen die zij eigenlijk zelf konden beantwoorden. Er was geen spoor van enige vechtlust te merken, dan alleen maar netjes naar de antwoorden van de CDS te luisteren. En aan het einde van deze bijeenkomst kon je aan de beide voorzitters op hun gezicht toch enige teleurstelling zien. De voorzitter van de KVMO die met een onverholen blik de zaal inkeek en een voorzitter van de GOV|MHB die met een vragenlijstje in zijn handen zat te draaien en uiteindelijk als laatste nog een vraag kon stellen die door een tamelijk geharnaste CDS kort en krachtig werd beantwoord dat dit alleen al financieel onuitvoerbaar was. En daarmee werd het debat afgesloten omdat vanwege de tijd ook nog de zaal ontruimd moest worden.

Maar nu ook hetgeen de CDS te vertellen had. De CDS vroeg zich als eerste af hoeveel actieven er in de zaal zaten. Schijnbaar hadden de actieven die van buiten kwamen zich niet de moeite genomen om zich voor dit debat in uniform te kleden.

In zijn inleiding had de CDS over een duurzaam eigentijds gebouwd congrescentrum (bunker met ramen) in Spijkenisse tussen het groen en in de omgeving van het havengebied van Rotterdam, ontworpen door Sam Verwaijen met broer, vrienden en kennissen met een tiende van het geld als dit was uitbesteed aan aannemers. Waar trainingen worden gegeven en de CDS met de top 100 (officieren en burgers van schaal 13 en hoger) had vergaderd om over de toekomst van de krijgsmacht te praten. Het is een trainingslocatie onder de naam Green.DNA. Overigens zijn er meer van deze Green locaties in Nederland. Voor de CDS was dit het voorbeeld hoe ook de genie van de krijgsmacht een Nederlandse missie met beperkte middelen in het buitenland (Mali) snel opbouwt.

Interessant is hoe de CDS in zijn inleiding omging met de organisatie. Hoe die verkrampt is wat de gevolgen daarvan zijn. Daar moet verandering in komen. In feite ging het in mijn beleving over het oude en het nieuwe denken. Wat ik zelf vooral belangrijk vond dat hij inderdaad toegaf dat niet alleen geld maar ook daadkracht een negatief effect heeft gehad op de krijgsmacht. Doordat er nu 1,5 miljard in de komende vier jaar bij de defensiebegroting komt is de tijd van onder realiseren voorbij, maar moeten we als Defensie het geld dus ook daadwerkelijk gaan besteden. Want politici die weinig op hebben met Defensie zullen en blijven argumenteren om het niet bestede geld aan de zorg e.d. toe te bedelen. Uit het hele en duidelijke betoog van de CDS bleek dat niet alleen bij hem maar ook bij de organisatie de neuzen in dezelfde richting moeten worden gericht en niet het adagium van “weet je het wel zeker”. Want slagvaardigheid en knopen durven door te hakken zijn op beleidsniveau niet altijd de sterke punten. Uiteraard zal de CDS zijn uitdagingen niet alleen in woorden, maar ook in daden moeten omzetten. Aardig is het om zijn inleiding en motieven nog eens terug te zien in de film.

Daarna kwam eigenlijk het debat op gang en werd er over verantwoordelijkheid gepraat als zaken misgaan en consequenties door hem zullen worden getrokken, zonder daar verder expliciet over uit te weiden. Bedoelde de CDS dat hij de verantwoordelijke zal ontslaan als het faliekant mis is gegaan zoals dit in het bedrijfsleven gebruikelijk is? Schijnbaar was niemand in de zaal om hem op deze uitlating door te vragen. Of werd onbedoeld door de CDS aangegeven dat er een soort angstcultuur in de organisatie is gekweekt omdat een verantwoordelijke zelf zijn eigen verantwoording aan de werkelijkheid niet durfde te toetsen? Of is de beslissingsbevoegdheid op het hoogste niveau zo stroperig dat we in de organisatie alleen nog maar met flinterdunne denkers te maken hebben die bij protocollen alleen maar vinkjes zetten.

De CDS noemde het voorbeeld van de vervanging van de nachtkijkers. Een procedure die 8 jaar duurde. Uiteindelijk zijn de nachtkijkers gekomen, maar zijn het nu wel de modernste nachtkijkers geworden aangepast aan deze tijd? Ik begrijp uit mijn omgeving dat er nu nog een laptop moet worden aangekocht om de nachtkijkers te kalibreren voor de missie Mali.

Over de nieuwe gevechtspakken zal ik het maar niet hebben. Frappant is dat de Amerikanen dit bij Ten Cate in Twente bestellen en de krijgsmacht in Nederland alleen maar op zoek is om dit gevechtspak met een apart motiefje zelf te ontwikkelen. Een juiste inschatting van de CDS hoe dit nu echt niet moet. De CDS maakte wel een onderscheid tussen het kopen van de plank of het militaire aanbestedingstraject. Zijn voorkeur gaat uit, als het enigszins mogelijk is, naar het kopen van de plank. Korte trajecten zonder overbodige bureaucratie.

Wat ik zelf zeer opmerkelijk vond dat een commandant van een onderdeel weinig tot geen zeggenschap meer heeft over de beveiliging van zijn eigen terrein en dat er ’s nachts plotseling een bedrijf aan de poort staat die het gras komt maaien omdat dit overdag niet kan vanwege de vliegbewegingen. Ik vraag mij af of dit op Schiphol ook zo toegaat met de honderden start- en landingen per dag. Was er nu niemand aan de poort die de tegenwoordigheid van geest had, een officier van dienst, die enige actie ondernam om dit soort werkzaamheden niet toe te laten, en ook even de commandant telefonisch op de hoogte te stellen? Het overlaten aan een andere beveiligingsorganisatie betekent dus dat de linkerhand niet meer weet wat de rechterhand doet. Er zo zijn er wellicht communicatieproblemen in de organisatie in overvloed.

Wat ik ook opmerkelijk vond hoe makkelijk de CDS zich over het AOW-gat afmaakte. Deze CDS is in 1962 geboren en zal gewoon gebruik maken van de nieuwe diensteinderegeling en zal, naar het zich laat aan zien, in 2024 met leeftijdsontslag gaan, dus vijf jaar voor de nieuwe AOW leeftijd. Overigens gaan vlag- en opperofficieren van zijn generatie door tot 62 jaar. Hij vergeet en passant wel daarbij dat de huidige UKW’er niet meer terug kan komen in de organisatie en in de gelegenheid wordt gesteld van deze regeling gebruik te maken en dus op de leeftijd van 65 jaar met een AOW-gat wordt geconfronteerd dat niet tot 100 procent is gedicht. Gelukkig is het standpunt van de GOV|MHB dat zij zullen blijven strijden voor een volledige compensatie. Die compensatie zal echter vanuit de politiek moet worden vergoed en niet dus vanuit het arbeidsvoorwaardengeld. En uit een berekening blijkt dat dit voor Defensie 15 miljoen per jaar extra zal kosten. Een voor mij luttel bedrag op een defensiebegroting van 8,5 miljard die in 2021 is opgelopen tot ± 10 miljard.

Dan de massale overheveling van personeel van fase 2 naar fase 3. Volgens de CDS was dit een asociale beslissing van commandanten waarmee de problemen bij Defensie nu groot zijn. Maar waar was deze CDS, die gelijktijdig met de voormalige CDS als plaatsvervangend CDS aantrad en in die vijf jaar geen krimp heeft gegeven, om dit niet voor al het personeel toe te staan. Of is het voor een hoogopgeleide vlagofficier moeilijk om de hand in eigen boezem te steken. Defensie maakt het zichzelf ook moeilijk met een tijdelijke regeling langer doorwerken voor militairen die vlak voor hun leeftijdsontslag staan en langer mogen aanblijven totdat er duidelijkheid is over de nieuwe diensteinderegeling.

De CDS vond het jammer waarom toch zoveel jongeren de krijgsmacht verlaten. Hij had ook tijdens het debat aan de moderator kunnen vragen wat zijn redenen zijn geweest om de Koninklijke Marine te verlaten. Maar het zijn juist deze officieren die niet worden gehoord in de organisatie en dus mist de organisatie een uitstekend functionerende officier die zijn toekomst elders zoekt.

Het is voor mij die de krijgsmacht nog altijd hoog in het vaandel heeft een moeilijke afweging om te onderscheiden dat een debat met de hoogste militair in de krijgsmacht niet verzandt in een voorlichtingsbijeenkomst. Ik had ook de indruk dat het hoofdzakelijk om landmachtaangelegenheden ging. Over de luchtmacht en de zeemacht waren er kennelijk geen vragenstellers.

Niettemin moet ik toegeven dat er een strijdbare CDS stond met plannen die hij op korte termijn wil verwezenlijken. Het roer moet dus om en waar nodig zal deze CDS ingrijpen waar het op beslissingsbevoegdheid fout kan gaan. Men moet dus de CDS ook het voordeel van de twijfel geven en zien of hij inderdaad zijn woorden in 2018 waar maakt. Het mooie voorbeeld wat hijzelf aangaf is dat hij samen met de secretaris-generaal van Defensie het initiatief neemt om binnen een jaar 2600 jongeren voor Defensie aan te trekken, waarbij met protocollen, zoals het verkorten van een langdurig traject om met de verklaring omtrent gedrag in eerste instantie, soepeler om te gaan. Er zijn de ROC studenten die hun richting Defensie hebben gekozen en tijdens hun opleiding al kunnen worden onderzocht of zij in aanmerking komen voor deze verklaring.

Een minister-president krijgt 100 dagen. Maar over 200 honderd dagen zullen militairen en ex-militairen merken hoe beloften daadwerkelijk door de CDS worden omgezet in daden.

Op het moment dat ik dit schrijf is de website van de KVMO over dit debat slechts 63 keer geraadpleegd. Op de website Prodef werd zelfs niets over de gemaakte film gepubliceerd. En op de website van de NOV was er ook maar een matige belangstelling.

Degenen die deze weblog lezen raad ik ook ten zeerste aan om deze film toch eens te zien.

H.T. (Hennie) van Wilgenburg

Luitenant ter zee van vakdiensten der tweede klasse oudste categorie bd

https://youtu.be/KYUqJIfcu38

Naschrift.

Op het moment dat ik deze blog schrijf ontving ik het krantenbericht dat Defensie heeft besloten oud-minister van Defensie Hennis aan te stellen als reservist bij de Koninklijke Marine. Het is niet aan mij te oordelen of dit nu het juiste moment is om een onervaren vrouw dit als Tweede Kamerlid van de VVD te gunnen. Immers zij was de bewindspersoon in het vorige kabinet die het reservistenbeleid bijna ten gronde richtte. Het nieuwe toverwoord heet nu de adaptieve krijgsmacht. Maar daar heb je geen reservist als Hennis voor nodig die volgens admiraal Kramer niet aan ernstmissies zal deelnemen. En dus slechts een kantoorbaan als kapitein-luitenant er zee in de Koninklijke Marine kan vervullen. Daar hebben we er genoeg oversten van in de Koninklijke Marine. Laat ik dus hopen dat dit niet het roer is wat om moet en wat de CDS bedoelt.

Kerstboom in Den Helder

Julianadorp, 10 december 2017

Kerstboom in Den Helder

Wat is het toch voor de stad Den Helder een prachtig gezicht een mooie kerstboom op het grasveld te hebben nabij het stationsplein. Een week geleden stonden er nog drie jonge bomen die plaats moesten maken voor de mooie boom. Gedoneerd door een 80-jarige man uit het midden van het land. Wat een mooie geste. Spijtig dat de boom zonder wortels werd geleverd. Immers dan had Den Helder jarenlang een prachtige beeldbepalende boom voor de stad gehad, waar elke inwoner het gehele jaar door van kan genieten, maar ook voor de schenker een dankbare herinnering waar die tot aan het einde van zijn levensjaren van kan genieten. Helaas mag dat niet zo zijn omdat de boom in het nieuwe jaar weer zal worden verwijderd en hopelijk de jonge aanplant terug zal worden geplaatst. Toen de jonge aanplant nog op het grasveld stond dacht ik gelijk aan de gemeente die van plan is om daar een afschuwelijke Beting neer te zetten, maar waar de bedenker(s) toch tot inzicht waren gekomen dat een 6 bij 6 meter hoog stalen(roestig) geraamte voor Den Helder als marinestad niet zo een beeldbepalend kunstwerk is. Iemand zei, daar hebben ze voor geleerd maar tussen kunst en kitsch is een groot verschil. Ik hoop en ga er maar van uit dat dit stuk ijzer niet haar plaats zal vinden op het grasveld bij het stationsplein, maar als het er toch moet komen, dan maar bij de binnenkomst van Den Helder nabij de burgemeester Visserbrug. Deze gemeente heeft al genoeg verslindende projecten, zoals de watertoren, het Rob Scholtemuseum en het Wint debacle project nabij het station Helder-Zuid waar, als het om geld gaat, inwoners voor zullen opdraaien.

H.T. (Hennie) van Wilgenburg

Julianadorp

Defensie in het regeerakkoord

Zaterdag 18 november 2017 las ik het kennismakingsintervieuw van de minister van Defensie in de Telegraaf. Een keurig interview van de dame die best wel van de tongriem is gesneden. Wat mij opviel was dat zij de defensiebegroting mag bijplussen met 1,5 miljard. Maar dat bedrag wordt pas in 2021 structureel. Conform het regeerakkoord gaat er de komende vier jaar een inhaalslag plaatsvinden. Zij voorsorteert nu al 400 miljoen dat in de begroting van 2018 is opgenomen. In het interview kon zij de vraag over de vervanging van de M-fregatten, mijnenjagers en onderzeeboten niet goed beantwoorden. Dat is haar natuurlijk niet kwalijk te nemen als je van de eerste drie weken dat zij in functie is dan pas in de gelegenheid bent twee dagen van je werkkamer op het ministerie aanwezig te zijn. Gelukkig kon de Commandant der Strijdkrachten (CDS) bij de uitzending van Wakker Nederland dit wel uitleggen en dat de krijgsmacht naast cyber dreiging ook nog altijd conventionele wapenplatformen nodig heeft en je niet alleen moet focussen op elektronische cyber war via het internet, want daar win je geen oorlogen mee. Bovendien meldde de CDS dat er ook weer een bevoorradingschip bij de Koninklijke Marine komt. Schijnbaar heeft Defensie toch genoeg geld gevonden om zo een schip in 2018 of 2019 te kopen. En in mijn beleving kun je zo een schip bijna altijd van de plank kopen, omdat het minder wapensystemen aan boord behoeft te hebben. Voor M-fregatten en mijnenjagers, maar ook het bevoorradingsschip heb ik nog niet de zogenaamde A-brief gezien, dus is het maar afwachten wanneer vervanging in welk jaar daadwerkelijk plaats gaat vinden.

Wie de tabel over Defensie in het regeerakkoord nog niet op zijn netvlies heeft heb ik die zowel hier als onderaan deze blog alsnog opgenomen.

Defensie 2018 2019 2020 2021 Struc Struc in
Subtotaal 910 1210 1410 1510 1510
Ondersteuning krijgsmacht 300 300 350 400 400 2021
Investering modernisering krijgsmacht 475 725 775 825 825 2021
Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap 125 175 275 275 275 2021
Kustwacht Caribisch gebied 10 10 10 10 10 2018

Daarbij heb ik mijn gedachten laten gaan over deze tabel en de miljoenen die er jaarlijks worden besteed in de periode 2018 tot 2021(de inhaalslag). Hierbij ben ik als voorbeeld uitgegaan van een vastgestelde basisbegroting van ± 8 miljard per jaar dat blijft bestaan. Ik heb hierin niet meegenomen de structurele verhogingen van SGP en CU die in het vorige kabinet zijn afgesproken. Wat betekent dit:

In 2018 wordt dit 8910 miljoen

In 2019 wordt dit 9210 miljoen

In 2020 wordt dit 9410 miljoen

In 2021 wordt dit 9510 miljoen

In 2022 wordt dit structureel 9510 miljoen. Oftewel de defensiebegroting stijgt dan van 8000 miljoen naar 9510 miljoen.

De jaarlijkse bedragen worden gebruikt voor:

Ondersteuning krijgsmacht

Investeringen moderniseringen krijgsmacht

Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap

Kustwacht Caribisch gebied

Investeringen heet in het defensiejargon intensiveringen. Met andere woorden als ik dit zo uit de bijlage lees dan worden de “Investeringen moderniseringen krijgsmacht” 475+725+775+825 = 2800 miljoen niet uitgegeven maar in mijn  beleving als reservering opgebracht om het verouderd materieel te vervangen. Dus wordt er tot 2021 2,8 miljard gereserveerd.

En inderdaad als men de jaarlijkse bedragen van de inhaalslag bij elkaar optelt dan kom je in deze kabinetsperiode op 5 miljard (5000 miljoen) dat wordt uitgetrokken om de krijgsmacht te versterken. Dat staat ook in het nieuwsbericht van 17 november 2017 dat Defensie op haar website heeft gepubliceerd.

Direct na het regeerakkoord was het oordeel van de Gezamenlijke Officieren Verenigingen(GOV) in een artikel op 10 oktober 2017 dat dit te weinig en te laat is en zette 10 duizend leden van alle krijgsmachtdelen op het verkeerde been. Schijnbaar had deze GOV de tabel over het hoofd gezien waarin is opgenomen dat er ook een inhaalslag zal plaatsvinden. Het had de GOV enigszins gesierd om wat genuanceerder haar berichtgeving aan haar leden te publiceren.

Al met al zullen we het gaan zien wat bij de komende begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer wordt besproken, zodat de minister van Defensie daarna met de voorbereiding en uitvoering kan worden gestart.

Julianadorp,19 november 2017

Hennie van Wilgenburg

Paragraaf Defensie uit het regeerakkoord.

4.2 Defensie

De snel toenemende instabiliteit in de wereld waarin aard en omvang van dreigingen en crises in hoog tempo variëren, vergen een moderne en goed toegeruste krijgsmacht. Binnenlandse en internationale veiligheidsproblemen grijpen steeds meer in elkaar en steeds vaker zijn instabiele landen in de ‘ring van instabiliteit’ rondom Europa daarvan de oorzaak. Een veelzijdig inzetbare krijgsmacht die uitvoering kan geven aan zijn grondwettelijke taken is het uitgangspunt. Daarvoor zijn investeringen nodig. De snel veranderende wereldorde vraagt van Nederland om in bondgenootschappelijk verband een relevante bijdrage te leveren om de internationale veiligheidsdreigingen het hoofd te bieden. In de eigen regio zal met Europese bondgenoten meer worden samengewerkt.

48 Het kabinet zal de investeringen in Defensie fors opvoeren. De investering loopt op tot ruim 1,5 miljard euro per jaar.

De basisgereedheid wordt op orde gebracht, de operationele inzetbaarheid wordt vergroot en noodzakelijke investeringen in vervanging en vernieuwing van materieel worden toekomstbestendig gefinancierd.

Het kabinet komt met voorstellen om de voorspelbaarheid en schokbestendigheid van de Defensie-materieelbegroting te vergroten, zoals een specifieke prijsindex of een structurele oplossing voor valutaschommelingen.

Het kabinet formuleert een veiligheidsstrategie waarin binnen- en buitenlandse dreigingen, waaronder terrorisme, het hoofd worden geboden en die de huidige Internationale Veiligheidsstrategie vervangt. Ook actualiseert het kabinet periodiek de Defensienota waarbij zij rekening houdt met het planningsproces van NAVO en EU en de strategische keuzes van belangrijke bondgenoten. De Defensienota zal leidend zijn voor lange termijn-besluitvorming over de aanschaf en noodzaak van grote wapensystemen. Om de flexibiliteit en inzetgereedheid van de krijgsmacht te vergroten wordt het concept van de adaptieve krijgsmacht in de komende kabinetsperiode concreet uitgewerkt.

Internationale militaire missies volgen uit een geïntegreerde buitenland- en veiligheidsstrategie. Bij besluitvorming moet er rekening mee gehouden worden dat militaire missies voor langere duur en in voldoende omvang kunnen worden aangegaan. De investeringen in de krijgsmacht zijn mede hierop gericht.

Het kabinet zet in op verdere voortzetting van bilaterale en Europese samenwerking op het gebied van gezamenlijk(e) aankoop van materieel, opzetten van gezamenlijke opleidingen en trainingen en het poolen van bestaand militair materieel.

Het kabinet zet het beleid voort om met gelijkgezinde landen verdere afspraken over concrete bi- en multinationale samenwerking te maken met als doel elkaar te versterken en de inzetbaarheid van de gezamenlijke krijgsmachten te vergroten door verregaande interoperabiliteit.

Nederland blijft er in Europees verband op aandringen dat er zoveel mogelijk level playing field gaat ontstaan. Dit schept ruimte voor Europese productie en verkoop en onze innovatieve industrie. Nederland houdt zich daarbij nadrukkelijk het recht voor om bij aanbestedingstrajecten op het gebied van defensie de hiervoor relevante bepaling van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (art. 346) ruimhartig te interpreteren vanuit het perspectief van nationaal veiligheids- en economisch belang.

Ten behoeve van militairen die een handicap, trauma of andere aandoening hebben opgelopen tijdens hun missies naar het buitenland wordt binnen de begroting van Defensie een Nationaal Fonds Ereschuld van 20 miljoen euro in het leven geroepen.

Nederland dient te beschikken over een krijgsmacht die opgewassen is tegen technologisch hoogwaardige tegenstanders. Daartoe investeert het kabinet in een forse uitbreiding van cybercapaciteit en technologie bij alle krijgsmachtonderdelen en versterkt zijn rol in de digitale beveiliging en bewaking van Nederland vanuit zijn grondwettelijke verantwoordelijkheid.

Defensie 2018 2019 2020 2021 Struc Struc in
Subtotaal 910 1210 1410 1510 1510
Ondersteuning krijgsmacht 300 300 350 400 400 2021
Investering modernisering krijgsmacht 475 725 775 825 825 2021
Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap 125 175 275 275 275 2021
Kustwacht Caribisch gebied 10 10 10 10 10 2018

 

 

 

Een nieuwe minister van Defensie en staatssecretaris van Defensie

Julianadorp, 19 oktober 2017

Een nieuwe minister van Defensie en staatssecretaris van Defensie

Je kunt nooit zo snel zijn met het schrijven van een blog. Het is net alsof je een nieuwe auto hebt gekocht. Op het moment dat je bij de dealer zijn bedrijf uitrijdt is de waarde van je auto al gezakt. Zo is het ook met een poging om een blog op het juiste moment te schrijven.

Via de Telegraaf werd vernomen dat er een vrouwelijke kandidaat door het CDA is voorgedragen om de nieuwe minister van Defensie te worden en dus plaats te nemen in een door de formateur Rutte te vormen nieuwe regering.

Wat weten we over deze kandidaat-minister en denkt het CDA dat zij geschikt is om deze functie te bekleden. Het is wel een kandidaat die gepokt en gemazeld is in haar politieke loopbaan als ik haar curriculum vitae op Wikipedia lees.

De vraag is alleen waarom het CDA niet voor een kandidaat heeft gekozen die een militaire achtergrond heeft en uitstekend op de hoogte is wat er tot dusver met de krijgsmacht aan de hand is. In de CDA gelederen heeft zij een uitstekende kandidaat die al jaren kamerlid is en als kandidaat nummer 6 op de verkiezingslijst stond voor de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal afgelopen 15 maart 2017. Is het de angst van de politici dat een gewezen militair zo een functie zou mogen vervullen? Of is het zijn spijkerharde kritiek die hem kwetsbaar heeft gemaakt voor de functie van minister van Defensie? Ik weet het niet, maar in Nederland zal het niet zo snel met een oud-militair op Defensie leiden tot een militaire coup die vorig jaar in Turkije heeft plaatsgevonden. Daar zijn wij als Nederlanders veel te nuchter voor.

Wat mij dus bevreemdt is waarom een kandidaat uit de provincie wordt gehaald die een mooie functie van Commissaris van de Koning vervult en die plompverloren, toen zij ook op de verkiezingslijst van jaren geleden stond, haar Kamerlidmaatschap na een paar maanden opzegde om commissaris van de Koningin, thans Koning te worden. Wat ik hiermee bedoel is dat schijnbaar hoppen gedurende je Kamerlidmaatschap gebruikelijk en normaal bij haar is omdat het Kamerlidmaatschap niet haar the nodige credits bracht om een volwaardig kamerlid te zijn. Maar het is achteraf altijd een koe in haar kont kijken. Gelukkig heeft zij enige achtergrond hoe de krijgsmacht in elkaar zit. Immers zij is een kind van een landmacht-officier en waar discipline in haar jeugd met de paplepel is ingegoten. Dat zal ongetwijfeld in haar voordeel werken.

Ze krijgt overig assistentie van een VVD-nimf Barbara Visser de nummer 7 op de kandidatenlijst voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal die, als alles inderdaad waar is, staatssecretaris van Defensie wordt. Een dame die in de wandelgangen niet op haar mondje is gevallen. Zij is geregeld in beeld geweest bij Jeroen Pauw en Rob Hoogland kent haar als “Babs met de fijnbesnaarde opmerkingen”, maar is wel getemd door haar partij.

Met andere woorden wat kun je verlangen van deze twee dames op Defensie. De adjudant van de minister van Defensie, een keurige hoofdofficier van het Korps Mariniers, zal in plaats van één reservepanty nu meer van dat spul in zijn aktetas moeten vervoeren wanneer beide dames op de rit gaan.

En toch geef ik de beide dames het voordeel van de twijfel. Immers in het regeerakkoord staat ook te lezen dat het Kabinet de investeringen in Defensie fors zal opvoeren. De investering loopt op tot ruim 1,5 miljard per jaar. De basisgereedheid wordt op orde gebracht, de operationele inzetbaarheid wordt vergroot en noodzakelijke investeringen in vervanging en vernieuwing van materieel wordt toekomstbestendig gefinancierd.

Maar daar hebben zij wel de medewerking van de nieuwe minister van Financiën, de heer Wopke Hoekstra, nodig ook afkomstig uit de CDA. Immers de nieuwe minister van Defensie kan dus in samenspraak meer geld voor Defensie vergaren dan de oud-minister van Defensie Hennis die elke keer bakzeil haalde bij Rutte en Dijsselbloem, om meer geld voor Defensie te verwerven. In mijn beleving is zij altijd gemangeld tussen deze twee politici die maar weinig met Defensie op hebben en haar dus kort hebben gehouden. Als ik Jeanine Hennis zou zijn geweest dat had ik al lang met aftreden gedreigd. Nu moest zij om andere politieke redenen aftreden, waar ook het nodige over gezegd kan worden. En zo is het gegaan louter en alleen omdat zij slaafs is aan een minister-president die in dezelfde wandelgangen wordt genoemd als een politieke oplichter en haar gewoon in de steek heeft gelaten. Zelfs ik kan dit niet ontkennen. Ik ben geen fan van haar maar op deze wijze te worden af geserveerd is buiten alle perken. Nu moet Hennis genoegen nemen met een Kamerlidmaatschap waarbij alle guts and glory zijn verdwenen. En net zoals Bijleveld destijds zal ook zij haar zegeningen tellen en, let op, het komende jaar de Kamer verlaten. Immers een teleurstelling die je van een leider als Rutte hebt ondervonden herhaalt de geschiedenis die zich, net zoals het destijds, bij Rita Verdonk is overkomen.

Laat ik het erop houden dat er een nieuwe wind gaat waaien bij Defensie en dat daarbij krachtige militaire leiders geen blad voor de mond nemen. De tijd van de vriendelijk ogende oud-commandant der strijdkrachten is voorbij die tijdens zijn aftreden in de dagorder nog even gispte dat het bij de krijgsmacht een puinhoop was, maar waar hij wel vier jaar de verantwoording voor had. Zijn dagorder maakte op mij geen enkele indruk. Beter had hij zich kunnen vergewissen over de afscheidstoespraak van luitenant-generaal der mariniers Rob Verkerk die klip en klaar vermelde wat er bij de krijgsmacht aan schortte.

Hennie van Wilgenburg

Nog altijd een gedreven persoon die zijn hart altijd aan Defensie heeft verpand

Defensie:

Ank Bijleveld

Met Ank Bijleveld-Schouten (55) als minister van Defensie krijgt het kabinet er een brok ervaring bij. De bestuurster zit al sinds 1986 in de politiek.

Tot tweemaal toe gaat ze terug naar haar geliefde provincie Overijssel als ze heel dicht bij de absolute politieke top komt. In 2001 werd ze burgemeester in Twente en als ze in beeld is als bewindspersoon voor het eerste kabinet-Rutte blijkt ze al gesolliciteerd te hebben op de positie van Commissaris van de Koningin in Overijssel. Het suggereerde dat ze ook weinig fiducie had in de gedoogsamenwerking met de PVV. Nu wordt ze minister. Op een terrein waarmee ze op het eerste gezicht weinig ervaring heeft, al groeide ze op als dochter van een militair. Vader Eef was zijn hele leven militair en voorzitter van de Nederlandse Officierenvereniging.

Voor iemand die al zo lang in de politiek zit en die als staatssecretaris de omvorming van het Koninkrijk en de plek van de Antillen daarin overzag, is het opvallend hoe weinig kritiek op haar te vinden is. Binnen en buiten de politiek wordt ze geprezen om haar verbindende rol.

Brief nummer 6 aan CDA

Eigenlijk was het niet meer mijn bedoeling om na mijn finalebrief aan de heer Buma nog eenmaal te reageren en gewoon af te wachten wat de formerende partijen zouden bewerkstelligen om aanzienlijk meer geld in een komende regeringscoalitie aan Defensie  te gunnen. Maar naar aanleiding van de JWIT-lezing tijdens de wereldhavendagen in Rotterdam waarin de heer Knops zich distantieerde dat Nederland ook in de komende jaren niet aan de 2% NAVO-norm zal kunnen voldoen dacht ik ook wat het CDA in haar verkiezingsprogramma had opgenomen. Hij heeft naar aanleiding van deze lezing echter geen bedrag genoemd wat aan Defensie dan wel zal worden gegund, maar het was voor een aantal journalisten de aanleiding om daar een eigen invulling aan te geven en die met een bedrag van 1 miljard in de publiciteit kwamen. En zo word ook ik op het verkeerde been gezet en heb ik ook dit bedrag ten onrechte in mijn brief opgenomen. De brief die ik heb geschreven ga ik natuurlijk niet veranderen, maar het door mij genoemde bedrag moet dan worden gezien als een voorbeeld en waarvan ik hoop dat minstens dit bedrag structureel naar Defensie gaat. En als dit zo is dan komt aan het einde van een volgende regeringsperiode van vier jaar het bedrag in de richting van het Europese gemiddelde van 1,43%, uitgaande van het BBP 2016.  En dat betekent voor mij dat er ook investeringen kunnen plaatsvinden. Ik heb inmiddels begrepen (weliswaar uit de media) dat er wordt gesproken over 1,5 miljard dat het CBP het voor de formerende partijen moet doorrekenen of dit haalbaar is. En net zoals vele Nederlanders die een warm hart voor Defensie hebben wacht ik dus ook maar deze uitslag af. Voor een juiste onderbouwing heb helemaal onderaan de brief nog even een excerpt geplaatst  wat in het verkiezingsprogramma van het CDA over Defensie  is opgenomen.

AAN:

Christen Democratisch Appel (CDA)

de heer S. van Haersma Buma

DDR:

de heer R. Knops

Referte: mijn brieven d.d. 22 maart 2017, 26 april 2017, 14 mei 2017, 6 juni 2017,

28 juni 2017

Geachte heer Buma,

Het was zeker niet mijn bedoeling na mijn finalebrief u nogmaals te benaderen. Immers ik heb er volledig vertrouwen in dat u de belangen voor een taak berekende krijgsmacht goed op uw netvlies heeft staan. Echter als ik alles uit de media moet geloven zal er medio oktober 2017 een einde aan de formatiegesprekken komen en als alles meezit een nieuwe regeringscoalitie worden gevormd. Op zich is dat een goed vooruitzicht. Echter een departement als Defensie zal daar weer een prijs voor moeten betalen. In de beleidsarme begroting voor 2018 van het demissionair kabinet komt Defensie er weer bekaaid af. En tot mijn zeer grote teleurstelling moest ik constateren dat op operationeel niveau, net zoals voorgaand jaar, de Koninklijke Marine op haar operationeel budget 8 miljoen wordt gekort.

Maar wat mij nog het meeste verontrust is dat tijdens de JWIT-conferentie bij de afgelopen wereldhavendagen in september 2017, de heer Knops zich liet ontvallen dat in uw formatiegesprekken met de partners voor de krijgsmacht slechts wordt toegewerkt naar 1 miljard en hij zich distantieerde dat Nederland als NAVO-land 2% van haar economische rijkdom niet in staat is dit bedrag te spenderen aan Defensie tot het behalen van die norm in 2024. Het zelfs toewerken naar het Europese NAVO-gemiddelde van 1,43% in de komende kabinetsperiode moet dan ook nog blijken.

Maar het CDA heeft zich volgens mij tijdens haar partijcongres toch gecommitteerd en in haar verkiezingsprogramma om 2,1 miljard voor Defensie op te nemen? Om dus in een komende regeringsperiode slechts 1 miljard erbij krijgen betekent dit voor mij 250 miljoen per regeringsjaar.

Dit staat gewoon in schrille tegenstelling die een Commandant Zeestrijdkrachten regelmatig heeft bepleit dat de krijgsmacht minimaal 2 miljard per jaar erbij moet krijgen. En ongetwijfeld kent uw woordvoerder voor Defensie, de heer Knops, deze pleidooien tot in den treure. Maar moet men nu maar afwachten of de nieuwe coalitie waar u deel van uit gaat maken, er naar streeft om 1 miljard netto structureel per jaar aan de defensiebegroting toe te voegen? Als dat zo is dan komt de defensiebegroting enigszins op orde en zal het op termijn toegroeien naar het Europese gemiddelde van 1,43%. Gebeurt dit niet dan zal Nederland de free-rider blijven als het om de NAVO-norm gaat en het aanzien in de NAVO gewoon verliezen.

Maar ook de minister van Financiën zal eerst nog even de BTW uit de 1 miljard vorderen, wat neerkomt dat Defensie slechts 790 miljoen ontvangt. Met andere woorden de komende jaren zal Defensie nog altijd de sluitpost zijn op de Rijksbegroting, omdat politici meer waarde hechten aan de zorg etc. En dus niet aan het vervangen van verouderd materieel in de krijgsmacht, waar ik in mijn vorige brieven met verve aan u heb betoogd.

De regering tamboereert dat er weer een stevige economische groei dit jaar is ontstaan die o.a. goed is voor onze export. Defensie merkt er niets van, althans deze economische groei wordt Defensie in de beleidsarme begroting voor 2018 niet meegenomen. Een voorbeeld is het toegekende budget aan de KM in 2018, geen reden voor een feestje is. Dit KM budget voor 2018 daalt met 8 miljoen euro. En in de beleidsarme begroting is er niet eens extra geld om de inflatie en de stijgende lonen bij Defensie te kunnen bekostigen. En zoals de voorzitter van de KVMO het terecht zegt; Het wordt weer “de tering naar de nering zetten”, terwijl het aantal taken voor veiligheid op en vanuit zee de afgelopen jaren alleen maar is toegenomen.

Wat moet ik u van een partij als CDA verwachten die als hoofdmotief voor waarden en normen staat, maar ook in haar verkiezingsprogramma streeft naar veiligheid en dus ook meer geld voor Defensie wil inzetten waar andere politieke partijen weinig oren naar hebben?

Defensie is een uitgemergelde krijgsmacht geworden waar nu ook het personeel in groten getale Defensie vaarwel zegt. De jarenlange bezuinigingen, geen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, nauwelijks carrièrekansen, heeft dit personeel immuun gemaakt. En dus zoeken jongeren hun heil in het bedrijfsleven. Er is een ware exodus aan de gang van relatief jonge militairen, maar vooral in het hogere echelon die de krijgsmacht verlaten. Zij vragen zich af in wat voor een cultuur zij zijn beland waar het tekort aan mensen, middelen, hoge werkdruk en gebrek aan waardering steeds meer de boventoon is gaan spelen. Alle plannen van Defensie om personeel te werven zijn tot nu gestrand.

Defensie is en moet een bedrijf en organisatie zijn, waar personeel hun satisfactie in deze organisatie kunnen uiten. Door een jarenlange uitsluiting van een goede financiële beloning worden er steeds meer demonstraties gehouden voor een goede en aanvaardbare CAO, het dichten van het AOW-gat, een onaanvaardbare premie afdracht die met ingang van 1 januari 2017 niet werd gecompenseerd. Dat is geen goed teken, maar het moet ook niet zo zijn dat ook dit personeel de dupe is geworden van een door de minister van Defensie uitgestippeld beleid. Het leidt bij hen tot desinteresse en dissatisfactie in hun werk om elke dag maar weer te horen dat de krijgsmacht niet eens meer in staat is een behoorlijke militaire oefening in Nederland uit te voeren, of in Europees verband Defensie alle registers moet opentrekken om het nijpend tekort aan materieel en personeel voor een buitenlandse oefening beschikbaar te stellen.

Zoals gesteld de problemen bij de krijgsmacht zijn groot, maar ik hoop dat u ervoor zult waken dat Defensie wederom geen sluitpost wordt bij de gesprekken en dat het CDA nog altijd standvastig blijft de defensiebegroting met 2,1 miljard te verhogen. Het is nog altijd niet genoeg voor de krijgsmacht. Met andere woorden laat ik het anders stellen:

“Defensie moet er in een nieuwe coalitie minstens structureel netto 1 miljard per jaar erbij krijgen

Ik hoop dat u dit aan mij kunt bevestigen.

Inmiddels verblijf ik, met vriendelijke groet,

was getekend

H.T. (Hennie) van Wilgenburg

luitenant ter zee van vakdiensten der tweede klasse oudste categorie bd

Excerpt uit het verkiezingsprogramma van het CDA

2.6.2 Een sterke en professionele krijgsmacht
De veiligheid in de wereld is in de afgelopen jaren fors verslechterd, juist en  vooral ook aan de randen van Europa. Tegelijk heeft Nederland in de afgelopen  decennia te veel bezuinigd op en te weinig geïnvesteerd in Defensie. Daardoor oefenen militairen inmiddels zonder munitie en staat de helft van de voertuigen  van de landmacht stil. Dat is zeker niet de professionele krijgsmacht die we hard nodig hebben. Investeren in Defensie is geen keuze, maar een noodzaak. Wij willen daarom  een sterke en professionele krijgsmacht via een structurele verhoging van het  defensiebudget, die opbouwt naar de NAVO-afspraken over de minimale uitgaven voor Defensie (2% BBP). Als tussenstap willen wij in de komende kabinetsperiode  in ieder geval naar het Europees NAVO gemiddelde. Daartoe zal in deze periode het Defensiebudget structureel worden verhoogd. Deze gelden worden ingezet voor het repareren, investeren, opereren en internationaliseren van de krijgsmacht. Nieuwe vormen van leasing & sharing, gezamenlijke eenheden en operaties zijn nodig om een sterke Europese bijdrage aan de NAVO te kunnen leveren. Wij zien echter geen heil in (het toewerken naar) een Europees leger.

 

 

De Beting die zo nodig in de stad moet verrijzen

Julianadorp, 14 augustus 2017

 Wat lezers spreken kunnen bereiken in de gemeente Den Helder. Op 14 augustus 2017 schreef ik wederom een artikel over een onooglijke constructie die op een grasveld in de nabijheid van het stationsplein moet komen. In de Helderse Courant van zaterdag 19 augustus 2017 werd een verkorte versie van het artikel geplaatst. Voor mij een reden om het artikel in zijn volledigheid toch nog maar eens te publiceren.

Begin vorige week schreef ik nog een vlammend pleidooi om de Jutter in de stad te behouden, maar de tijd haalde mij in en las ik in de Helderse Courant dat de Jutter zo snel mogelijk in het stadspark wordt geplaatst. Chapeau voor het comité en zij die al die argumenten aandroegen de daad bij het woord voerden om de gemeente overstag te laten gaan. Ik vond het al bizar dat de twee zeehonden voor het station werden verbannen naar een plek bij Lands End. Schijnbaar had de bedenker de hybride gedachte dat er geen zeehonden meer in het Marsdiep zwommen. Wat was dat een afgang. Echter er is eigenlijk nog een stap die gezet moet worden om de gemeentebestuurders te overtuigen en te weerhouden dat er een onooglijk zogenaamd kunstwerk in de nabijheid van het station wordt geplaatst. En dat is een Beting van 6 meter hoog en 6 meter breed aan het begin van de Beatrixstraat direct voor het visrestaurant op een prachtig aangelegd stuk grasveld. Een Beting (oorspronkelijk beding) is een zware door het dek stekende bolder die als trekpaal voor een sleepboot dient. De beting is een H-vormige staalconstructie. De diameter van de beting in millimeters is 16 maalde lengte van het schip in meters, met een 5% marge. Ziet u het al voor u op het grasveld een afzichtelijk hoge constructie alsof je een bouwsteger tegen je huis plaatst, versus een normale constructie op een sleepboot. Je moet dus als weldenkend en verstandig persoon niet willen om zo’n groot zogenaamd kunstwerk voor je station te hebben. Wie bij deze gemeente op dit onzalige idee is gekomen heeft geen enkel maritiem besef waar Den Helder als marinestad voor staat. En dan nog, sleepboten vindt je in alle havensteden en hebben een ondergeschikte rol op maritiem gebied en ook bij de Koninklijke Marine. Met recht heeft de grote renovatie van het stationsplein een mooi aanzicht gekregen en die met het betreden van de Beatrixstraat het cachet geeft van de vernieuwingen in de binnenstad, het Julianaplein met haar stadspark en gelukkig ook weer de aansprekende Jutter. Ook in de Beatrixstraat zijn prachtige beelden van personen geplaatst, maar er is ook een beeldensessie richting de watertoren. De gemeente moet zich dus niet laten leiden tot eigenaardigheden of eigenzinnigheden en onze aimabele burgemeester moet hier het voortouw nemen om er alles aan te doen deze wanstaltige constructie niet te laten plaatsen, die het beeld van de stad zeker zal ontsieren. Dus burgemeester laat uw gezond verstand prevaleren boven een verkeerd ingeschatte beoordeling en bepaal mede dat dit zogenaamde kunstwerk wordt verbannen van het stationsplein. U dient mede in acht te nemen dat de trots van de Helderse bevolking en aanhang is dat zij nog altijd Den Helder aanprijzen en mede het gezicht bepalen van een marinestad die het verdient. En dat doe je niet in samenhang met een uitzonderlijke hoge en inconsistente staalconstructie waar toevallig een H in staat.

Hennie van Wilgenburg

Julianadorp

De Jutter die zo nodig uit de stad moet verdwijnen

Julianadorp, 7 augustus 2017

 Op 7 augustus schreef ik artikel over het behoud van de Jutter in de binnenstad van Den Helder. Echter de tijd haalde mij in en op donderdag 10 augustus werd door de wethouder Lolke Kuipers bevestigd dat de Jutter toch mocht blijven en wel aan het begin van het stadspark. Chapeau voor al die medestanders die vinden dat de Jutter in de binnenstad blijft. Niettegenstaande wil ik mijn pleidooi voor de Jutter toch delen met de inwoners. 

Met belangstelling volg ik de discussie over de verplaatsing van de Jutter naar Kaap Hoofd. Ik vond het al bizar dat de twee zeehonden voor het station werden verbannen naar een plek bij Lands End. Schijnbaar had de bedenker de hybride gedachte dat er geen zeehonden meer in het Marsdiep zwommen. Wat een afgang. En nu dan de verplaatsing van de Jutter naar een plek waarbij met stormachtig weer geen enkel stukje wrakhout of schip op de dijk zal belanden. Je moet je dus afvragen wie bij de gemeente of deze bedenker de verstandelijke vermogens wel op de goede plaats hebben zitten en een prominent beeld als de Jutter niet meer in de stad te willen dulden. Maar je kunt je ook afvragen waarom de Helderse Ondernemersvereniging Binnenstand (HOB), die het beeld in 1995 aan de gemeente heeft geschonken, geen enkel tegenargument inbrengt om het beeld dus niet te verplaatsen naar deze ontheemde plek. De Jutter is ook voor velen die een bezoek aan onze de stad brengen en direct bij de uitgang van het station worden geconfronteerd met deze robuuste figuur die hen uit de verte al ziet aankomen. Het is bij uitstek de beeldbepalende figuur die in al die jaren dat ik de stad bezoek veelvuldig door de toeristen als eerste wordt gefotografeerd. Maar het geeft ook aan waarom de Jutter typisch in het zicht van het station is geplaatst. Het trekt dus ook het toerisme aan. Het is dus niet voor niets destijds met een bedoeling aan de gemeente geschonken. Met recht heeft de grote renovatie van het stationsplein een mooi aanzicht gekregen en die met het betreden van de Beatrixstraat het cachet geeft van de vernieuwingen in de binnenstad, het Julianaplein met haar stadspark en de aansprekende Jutter. Ook in de Beatrixstraat zijn prachtige beelden van personen geplaatst, maar er is ook een beeldensessie richting de watertoren. Ik snap er dus geen snars van dat een schitterend beeld als de Jutter uit de stad moet verdwijnen. Het is ook beeldbepalend voor de jaarlijkse juttersmarkten. Het is toch ongeloofwaardig dat een voorzitter van de Helderse Historische Vereniging beweert dat Kaap Hoofd de unieke plek is voor de Jutter die er eenzaam, verlaten en ontheemd zal staan te verpieteren. Ik had toch van deze voorzitter iets meer inlevingsvermogen verwacht en dat hij zich meer bewust moet zijn waarom het beeld zo prominent in de nabijheid van het station staat. Ik kan niet zo snel nagaan waarom het beeld juist op die plaats schuins tegenover de uitgang van het station destijds is komen te staan. Ongetwijfeld zijn er bij de overdracht voorwaarden verbonden bijvoorbeeld dat het beeld niet mag worden verplaatst etc. Ik vind dan ook dat de gemeente en bij monde onze aimabele burgemeester, er alles aan moet doen om het beeld in de stad te behouden in de buurt of op de plaats waar het tot nu toe heeft gestaan. Ik daag dus de burgemeester uit hierin het voortouw te nemen. Immers op de hoek aan het begin van de Beatrixstraat direct voor het visrestaurant ligt een prachtig aangelegd stuk grasveld. Dan kan ook het nog te plaatsen onooglijke kunstwerk van 6 meter hoog en 6 meter breed van een zogenaamde Beting met de H erin verwerkt, elders richting de Weststraat worden verplaatst. De H zal wel staan voor Den Helder, maar in de volksmond zal deze H snel tot Hulpeloos Den Helder leiden vanwege de wanstaltige hoge constructie. Je moet dit als verstandig persoon niet willen om zo een onooglijk groot zogenaamd kunstwerk voor je station te hebben. Wie bij deze gemeente op dit onzalige idee is gekomen heeft geen enkel historisch besef waar Den Helder als marinestad voor staat. En Beting hoort in het havengebied op een sleepboot thuis en niet in de stad. Dus burgemeester laat uw gezond verstand de boventoon voeren en bepaal mede met de schenker destijds dat de Jutter de trots van de Nieuwediepers en aanhang is die mede het gezicht van de stad bepaalt en dit verdient.

Hennie van Wilgenburg

Julianadorp

Zijn er bij Defensie nog wel eens hoogtepunten?

Julianadorp, 2 augustus 2017

Zijn er bij Defensie nog wel eens hoogtepunten?

Met belangstelling lees ik regelmatig de defensiekrant, maar opvallend was het nieuws wat in de defensiekrant jaargang 4 (themanummer)van 13 juli 2017 werd gepubliceerd. Daarin kwamen een aantal militairen aan het woord die met de beste wil van de wereld probeerden dat het met Defensie een goede kant opgaat. Wanneer je de interviews goed tot je door laat dringen kom je tot de conclusie dat Defensie bijna een bankroete organisatie is geworden en waaruit blijkt dat vier jaar van onbeholpen bestuur en beleid van de minister van Defensie met haar commandant der strijdkrachten, Defensie tot aan de rand van de afgrond heeft gebracht. Wellicht heeft Defensie met deze charme interviews dit zelf niet eens in de gaten, immers er zit geen enkele opgaande lijn in omdat de tekorten nog altijd ernstig voelbaar zijn. Bezuinigingen in haar bewindsperiode en de reorganisaties hebben tot nu toe hun tol geëist. Zij heeft in haar bewindsperiode geen enkele keer met haar vuist bij de coalitie op de tafel geslagen om meer geld voor Defensie te verwerven. En het beetje geld dat de christelijke partijen aan Defensie hebben bijgedragen is een druppel op de gloeiende plaat. Herinnert u zich nog vorig jaar dat alle departementen, waarbij ook Defensie niet werd ontzien, 200 miljoen moesten inleveren om 2,2 miljard aan lastenverlichting aan de burgers in 2017 terug te geven. Maar plompverloren werd aan het begin van het jaar bekend dat deze lastenverlichting niet kon doorgaan omdat de minister van Financiën inmiddels dit geld aan andere posten in de begroting had besteed. Met andere woorden ook Defensie werd wederom door Financiën misbruikt, zonder enige tegenstrubbeling van deze minister van Defensie. Van enig beleid en inzicht van haar kun je niet spreken, laat staan van doeltreffend leiderschap of enige ervaring. Het uitvoeren van een voor haar taak berekende en doeltreffende krijgsmacht wordt slecht beleden met haar mond. Maar ook een commandant der strijdkrachten hield al die tijd zijn mond en als een gewillig schaap werd ook hij door het politiek engagement de schuur ingestuurd om de afkalving van de krijgsmacht met lede ogen aan te zien.

En dan opeens is daar het themanummer van een defensiekrant waar geënsceneerde interviews met militairen worden gehouden en laten zien dat er wellicht enig licht aan het einde van de tunnel van de afbraak van defensie is te zien. Als ik nog een actief dienende militair was geweest had ik nog drie keer nagedacht voordat ik mij voor zo een interview had laten strikken. Neem bijvoorbeeld de krijgsmacht-adjudant Spierenburg die dacht dat er stapsgewijs 870 miljoen bij Defensie was gekomen. Hij vergat er en passant bij te vermelden wat er in de vierjarige bewindsperiode van de minister van Defensie nog op Defensie is gekort. Schijnbaar is het lezen van een defensiebegroting even te hoog gegrepen of te vermoeiend voor hem. En dan ook nog de jip-en-janneke-taal over “kerels en meiden”. De krijgsmacht is toch nog niet een of andere “kindergarten”, want we spreken nog altijd over volwassen personen die ook als zodanig dienen te worden aangeduid.

De commandant Hulselmans die blij aangeeft dat 100 miljoen voor de aankoop van munitie wordt aangetrokken. Jaarlijks 20 miljoen over een periode 2017 – 2021. Maar als je weet dat anderhalf miljard zo al op gaat aan het op pijl brengen van munitievoorraden en onderdelen voor voer-, vaar- en vliegtuigen, dan is dit uiteraard veel te kort om hier de munitievoorraad mee aan te vullen.

Een kapitein Remco van het 322 squadron die vertelt dat een jaar lang geen uitzendingen konden worden geformeerd vanwege het tekort aan munitie en vliegtuigtuigen. Het zijn allemaal goedbedoelde verhalen, maar bij het lezen verging mij gaandeweg in deze defensiekrant de illusie dat het toch nog goed moet komen bij Defensie, waarbij ik eigenlijk tot de conclusie kom dat Defensie bijna haar doodvonnis heeft getekend. En dat allemaal onder leiding van een minister van Defensie die nog geen slag in een pakje boter kan slaan, geen haar op haar tanden heeft, eet en geniet van de voeding die onze minister-president Rutte haar voorschotelt. En net zoals Rutte telt alleen het eigen belang van deze minister en is zij ondertussen bezig aan haar volgende carrièrestap op een nieuw departement in een mogelijke nieuwe coalitie.

Geen woord wordt er in de defensiekrant gerept over emolumenten, zoals een voor militairen aanvaardbare c.q. evenredige loonsverhoging als in het bedrijfsleven of elders in de overheid, een betere reparatie van het AOW-gat, een compensatie voor de extra te betalen pensioenpremie die ook nog even met ingang 1 januari 2017 aan de militairen werd opgelegd. Je kunt dus deze minister van Defensie het best omschrijven als de minister met haar departement “hoofd van het bureau lege dozen”. Immers nergens ziet zij zelf kans om geld te halen, ook niet in haar nadagen als demissionair minister. Het moet van mijn hart dat dit toch beschamend is.

En dan nog het verhaal wat in de media verscheen over het korps commandotroepen die slecht gekleed aan uitrusting en middelen op pad worden gestuurd. Voor de bühne herkende zij zich niet in dat beeld, maar moest op vragen in de Tweede Kamer rap op haar uitlatingen terugkeren.

Zolang er geen nieuwe coalitie wordt gevormd teert Defensie in op haar begroting. Immers er komt niets bij. En hoe langer de formatiebesprekingen duren hoe groter het begrotingsoverschot wordt. Hiermee wordt alleen maar aangegeven dat het geld bij de overheid tegen de plinten klotst, maar tussentijds geen enkele medewerking van de minister van Financiën wordt getoond om Defensie voorshands nu aan het benodigde geld te helpen.

Op het defensieplatform las ik een sterk betoog van de commandant zeestrijdkrachten dat het eigenlijk twee voor twaalf is. Want elke dag dat er niets aan Defensie wordt gedaan is een verloren dag die gewoon geld kost.

Ik ben natuurlijk niet de enige die zijn zorgen uit over Defensie. Op de linken hieronder kunt u lezen hoe ook andere personen over Defensie denken.

H.T (Hennie) van Wilgenburg

http://verenoflood.nu/defensie-verdient-meer-respect/

 

https://www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/hennis-erkent-problemen-korps-commandotroepen

 

http://defensie-platform.nl/probleem-defensie-herkennen-beeld/

 

http://defensie-platform.nl/politiek-en-defensietop-staan-zware-taak-besluit-kct-commandant/

 

http://defensie-platform.nl/drie-miljard-extra-is-nodig-zegt-generaal-verkerk/

 

http://nos.nl/artikel/2163157-wat-stelt-onze-krijgsmacht-nog-voor.html

 

http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/07/bedankt-mark-defensie-schort-alle-trainingen-op-om-levensgevaarlijke-omstandigheden/